Προσοχή θα πρέπει να επισυνάψετε σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf, .dwg, .dxf) τα αρχιτεκτονικά και τα στατικά σχέδια μαζί με το τεύχος υπολογισμών (εφόσον υπάρχει) του υφιστάμενου δομήματος.

Κατηγορία:

Ο καθορισμός των σεισμικών απαιτήσεων στις κατασκευές απαιτεί την σαφή θεώρηση της ανελαστικής συμπεριφοράς της κατασκευής. Ως προς αυτό το στόχο η χρήση μη γραμμικών στατικών αναλύσεων ή υπερωθητικών αναλύσεων είναι αναπόφευκτα περισσότερο ευνοική σε σχέση με πιο πολύπλοκες μη γραμμικές δυναμικές μεθόδους ανάλυσης.

Με αυτή την υπηρεσία παρέχεται η δυνατότητα της αποτίμησης της φέρουσας ικανότητας ενός δομήματος που έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με παλαιότερους αντισεισμικούς κανονισμούς και η αποσαφήνιση της ανάγκης για ενίσχυση ή μη της κατασκευής ώστε να υπακούει στις σύγχρονες αντισεισμικές προδιαγραφές. Σε αυτή τη διαδικασία περιλαμβάνονται και οι περιπτώσεις προσθηκών ορόφων ή στατικής επάρκειας αυθαίρετων κατασκευών. Οι μέθοδοι ενίσχυσης περιλαμβάνουν τη χρήση μανδυών από οπλισμένο σκυρόδεμα ή μανδύες από σύνθετα υλικά ή συνδυασμό αυτών των δύο. Τέλος, λαμβάνοντας υπόψιν την επιρροή των τοιχοπληρώσεων κατά την αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας ενός κτιρίου, αυξανονται σημαντικά οι πιθανότητες να μην χρειάζεται η ενίσχυση μελών από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Εφόσον καταχωρήσετε την παραγγελία σας θα λάβετε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομέιο σας σε εύλογο χρονικό διάστημα (συνήθως μια εβδομάδα) τα αρχεία με το τεύχος υπολογισμών καθώς και τα κατασκευαστικά σχέδια ενίσχυσης (λεπτομέρειες οπλισμών) μαζί με την απαραίτητη τεχνική έκθεση για την περιγραφή της αποτίμησης και της μεθόδου ενίσχυσης του φέροντα οργανισμού του δομήματος.

Προσοχή θα πρέπει να επισυνάψετε σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf, .dwg, .dxf) τα αρχιτεκτονικά και τα στατικά σχέδια μαζί με το τεύχος υπολογισμών (εφόσον υπάρχει) του υφιστάμενου δομήματος.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.