Προσοχή θα πρέπει να επισυνάψετε σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf, .dwg, .dxf) τα αρχιτεκτονικά σχέδια του δομήματος.

Κατηγορία:

Ο σχεδιασμός ενός δομήματος με βάση τους Ευρωκώδικες μπορεί να δώσει σαν αποτέλεσμα ένα κτίριο που είναι ασφαλέστερο στους σεισμούς, οικονομικότερο κατά την κατασκευή και λειτουργικότερο στην χρήση απ’ ότι θα πετύχαινε κάποιος σχεδιάζοντας το ίδιο κτίριο με βάση τους ελληνικούς κανονισμούς. Τα πλεονεκτήματα αυτά, τα οποία είναι αποτέλεσμα της πληρότητας και της λεπτομέρειας των διατάξεων, επιτεύχθηκαν με την συλλογική εργασία των κορυφαίων επιστημόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτή η υπηρεσία παρέχει τη στατική μελέτη σε συναδέλφους μηχανικούς ή άλλους ενδιαφερόμενους για την έκδοση αδειών δόμησης για κτίρια από Οπλισμένο Σκυρόδεμα ή Φέρουσα Τοιχοποιία ή συνδυασμό αυτών των δύο υλικών. Στην επίλυση μπορεί να συμπεριληφθεί και η περίπτωση της ξύλινης στέγης όπου προβλέπεται.

Εφόσον καταχωρήσετε την παραγγελία σας θα λάβετε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομέιο σας σε εύλογο χρονικό διάστημα (συνήθως μια εβδομάδα) τα αρχεία με το τεύχος υπολογισμών καθώς και τα κατασκευαστικά σχέδια (ξυλότυποι – λεπτομέρειες οπλισμών) μαζί με την απαραίτητη τεχνική έκθεση για την περιγραφή του φέροντα οργανισμού του δομήματος.

Προσοχή θα πρέπει να επισυνάψετε σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf, .dwg, .dxf) τα αρχιτεκτονικά σχέδια του δομήματος.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.