Τρίτο Διεθνές Συνέδριο για τον Αντισεισμικό Σχεδιασμό και την Ανάλυση των Κατασκευών και των Θεμελιώσεων, SeismiCON 2022, 26-27 Μαϊου, Ηνωμένο Βασίλειο, Διαδικτυακά