Προσομοίωση της Συμπεριφοράς Κρίσιμων Διατμητικά Υποστυλωμάτων Οπλισμένου Σκυροδέματος Υπό Πλευρικά Φορτία