Περιοδικό Σύγχρονης Εφαρμοσμένης Επιστήμης, Καναδικό Κέντρο Επιστήμης και Εκπαίδευσης, 2018