Προσομοίωση της Περίσφιγξης Ορθογωνικών Διατομών Οπλισμένου Σκυροδέματος με Ινοπλισμένα Πολυμερή