Ιταλική Ένωση Οπλισμένου και Προεντεταμένου Σκυροδέματος (Giornate A.I.C.A.P) Πάντοβα 2011, Ιταλία