Διεθνές Συνέδριο Υπολογιστικής , Αντισεισμικής και Δυναμικής των Κατασκευών (COMPDYN 2013), Κως, Ελλάδα