Περιοδικό – Σύνορα στο Οικοδομήσιμο Περιβάλλον – Αντισεισμική Μηχανική, 2019