Περιοδικό για Κατασκευές Μηχανικής του Εκδοτικού Oίκου Elsevier, 2018