Διεθνές Συνέδριο Υπολογιστικής , Αντισεισμικής και Δυναμικής των Κατασκευών (COMPDYN 2019), Κρήτη, Ελλάδα