Περιοδικό για Δομοστατικούς του Αμερικανικού Ινστιτούτου Σκυροδέματος, 2012