Διεθνές Συνέδριο Υπολογιστικής , Αντισεισμικής και Δυναμικής των Κατασκευών (COMPDYN 2011), Κέρκυρα, Ελλάδα