Ευρωπαικό Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής (16ECEE), 2018, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα