Διεθνές Συνέδριο Υπολογιστικής , Αντισεισμικής και Δυναμικής των Κατασκευών (COMPDYN 2017), Ρόδος, Ελλάδα