Δεύτερο Διεθνές Συνέδριο Επαγόμενης Σεισμικότητας 2017, Νταβός, Ελβετία