Αποκατάσταση Τουριστικών Κατοικιών απο Λιθοδομή, Σύμη