Έλεγχος Στατικών Μελετών, Βερολίνο/ Βρανδεμβούργο, Γερμανία, 2020