Θεωρώντας ένα υποστύλωμα οπλισμένου σκυροδέματος υπό οριζόντια σεισμική φόρτιση, η σχέση ροπής-τέμνουσας στο μήκος ενός υποστυλώματος-προβόλου είναι όμοια με αυτή που εμφανίζεται στο μήκος ενός πραγματικού μέλους πλαισίου κτιρίου που επεκτείνεται από το σημείο μηδενισμού της ροπής (και μηδενισμού της καμπυλότητας) στο μεσοδιάστημα του ύψους του μέλους μέχρι τη στήριξη.

Διαθέτωντας επομένως  ο δομοστατικός μηχανικός  την καμπύλη αντίστασης (καμπύλη σεισμικής τέμνουσας – πλευρικής μετατόπισης) ενός κρίσμου διατμητικά υποστυλώματος προβόλου (λόγω ανεπαρκούς διατμητικού οπλισμού ή λόγω αναλογίας διαστάσεων – κοντό υποστύλωμα) μπορεί να εξάγει σε κτίρια τα οποία έχουν σχεδιαστεί με βάση παλαιούς κανονισμούς (σύστημα φέροντος οργανισμού ισχυρών δοκών – ασθενών υποστυλωμάτων)  την υπερωθητική καμπύλη ενός ορόφου πλασίου οπλισμένου σκυροδέματος (τα υποστυλώματα του ορόφου θεωρούνται σαν ελατήρια εν παραλλήλω) και εν συνεχεία την ίδια καμπύλη για ολόκληρο το πλαίσιο (τα υποστυλώματα των ορόφων του πλαισίου θεωρούνται σαν ελατήρια σε σειρά). Η υπερωθητική καμπύλη σε συνδυασμό με ένα φάσμα επιταχύνσεων-μετατοπίσεων του αντισεισμικού κανονισμού δίνει τη δυνατότητα στον μηχανικό της άμεσης και γρήγορης αποτίμησης της σεισμικής τρωτότητας  του υπο μελέτη κτιρίου οπλισμένου σκυροδέματος.

Η ιδιαιτερότητα των διατμητικών υποστυλωμάτων καθίσταται στο γεγονός της αλληλεπίδρασης κάμψης και διάτμησης αλλά και στην συνεισφορά της εξόλκευσης της ανεπαρκούς αγκύρωσης των ράβδων διαμήκους οπλισμού (όπως συνηθίζεται σε παλαιού τύπου υποστυλώματα) στην τελική μετατόπιση του υποστυλώματος. Είναι σημαντικό λοιπόν να είναι σε θέση ο δομοστατικός μηχανικός να καθορίσει όλες αυτές τις συνεισφορές  στην απόκριση του υποστυλώματος σε κάθε βήμα μετατόπισης μέχρι το σημείο της κατάρρευσης.

Το λογισμικό Phaethon© δίνει ακριβώς αυτή τη δυνατότητα στον χρήστη τόσο για ορθογωνικά όσο και για κυκλικά υποστυλώματα καθώς επίσης επιτρέπει και την ανάλυση ροπής-καμπυλότητας αλλά και τέμνουσας-διατμητικής παραμόρφωσης κυκλικών και ορθογωνικών διατομών με βάση τη θεωρία διαγώνιου θλιπτικού πεδίου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.

Ο κώδικας C++ του προγράμματος είναι διαθέσιμος εδώ.

Seismic Assessment and Retrofit of Reinforced Concrete Columns

Ανακυκλιζόμενος Καταστατικός Νόμος Περισφιγμένου Σκυροδέματος με Χαλύβδινους Συνδετήρες και Μανδύες από Ινοπλισμένα Πολυμερή στο Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα OpenSees

Η πλούσια βιβλιοθήκη υλικών, στοιχείων και εντολών ανάλυσης καθιστά το OpenSees, το λογισμικό ανοικτού κώδικα που αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας εγκαταστάσεις Μπέρκλεϋ, ένα ισχυρό εργαλείο για την αριθμητική προσομοίωση των μη γραμμικών δομικών και γεωτεχνικών συστημάτων-κατασκευών Πολιτικού Μηχανικού υπό σεισμική και όχι μόνο διέγερση.

Επιπλέον, η βάση δεδομένων του OpenSees αναπτύσσεται συνεχώς και περιέχει τα πιο νέα μοντέλα αριθμητικής προσομοίωσης, πολύ σύντομα μετά τη δημοσίευσή τους σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά. Η αποτελεσματικότητά του βασίζεται σε μια γλώσσα εντολών η οποία επιτρέπει στον χρήστη να δημιουργεί αρκετά ευέλικτα αρχεία εισόδου χωρίς διεπαφή χρήστη. Το OpenSees δεν είναι ένα μαύρο κουτί, αλλά λογισμικό ανοικτού κώδικα, καθιστώντας το ένα χρήσιμο εκπαιδευτικό εργαλείο για την αριθμητική μοντελοποίηση. Μπορούν να ενσωματωθούν στο OpenSees εργαλεία, στοιχεία ή εργαλεία ανάλυσης τα οποία γίνονται σύντομα διαθέσιμα, χάρη στις τακτικές ενημερώσεις του.

Η επιχείρηση δεν εγγυάται την ορθότητα των αποτελεσματων του λογισμικου Phaethon για όλες τις περιπτώσεις υποστυλωμάτων οπλισμένου σκυροδέματος και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ο χρήστης υποστεί από την χρήση του συγκεκριμένου λογισμικού. Το λογισμικό Phaethon είναι στα Αγγλικά και παρέχεται δωρεάν για εκπαιδευτικούς σκοπούς μόνο και όχι για εμπορική χρήση.

Συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα μπορείτε να κατεβάσετε το πρόγραμμα εγκατάστασης αυτού του λογισμικού το οποίο είναι κατάλληλο για λειτουργικό σύστημα Windows και για τις εκδόσεις Windows 7 είτε μεταγενέστερη. Μια σύντομη παρουσίαση του λογισμικού διατίθεται εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες για αυτό το λογισμικό μπορείτε να βρείτε στο παρακάτω βιβλίο:

Η προσθήκη μιας νέας υπορουτίνας (μοντέλο υλικού, τύπος στοιχείου, μέθοδος επίλυσης συστημάτων) γίνεται μέσω κώδικα προγραμματισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή C++, μαζί με μια εντολή εισόδου με χρήση του αντίστοιχου ακρωνύμου, η οποία χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων από τον χρήστη και την κατασκευή του νέου υλικού.

Ο  Δρ. Κώνσταντίνος Γ. Μεγαλοοικονόμου Διδάκτωρ Πολιτικός Μηχανικός με υποτροφία του Ιδρύματος Ωνάση ανέπτυξε και εισήγαγε στο OpenSees  έναν καταστατικό νόμο υλικού για περισφιγμένο σκυρόδεμα με μανδύες από Ινοπλισμένα Πολυμερή (ΙΟΠ) π.χ. από ανθρακονήματα ή από υαλονήματα, τόσο για ορθογωνικά όσο και για κυκλικά υποστυλώματα οπλισμένου σκυροδέματος ενισχυμένα με ΙΟΠ. Το συγκεκριμένο μοντέλο προστέθηκε στο OpenSees ως μονοαξονικός καταστατικός νόμος (UniaxialMaterial) υπό την ονομασία “FRPConfinedConcrete”.

Το νέο υλικό επιτρέπει την ανάλυση κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος, για παράδειγμα κτιρίων και γεφυρών, ενισχυμένων με ΙΟΠ υπό σεισμική διέγερση και έχει συσχετιστεί επιτυχώς με πειραματικά δεδομένα από τη βιβλιογραφία.

Περισσότερα εδώ.

Μπορείτε να κατεβάσετε τον κώδικα MATLAB με διεπαφή χρήστη που προσομοιώνει ορθογωνικές διατομές περισφιγμένες με μανδύα ΙΟΠ υπό καθαρή θλίψη εδώ. Ο φάκελος περιέχει εκτός από τον κώδικα το δημοσιευμένο άρθρο ανοιχτής πρόσβασης και ένα μικρό εγχειρίδιο χρήσης.

Κατεβάστε το Phaethon

 Τα προσωπικά στοιχεία σας δεν θα δοθούν σε τρίτους και θα διαγραφούν μόνιμα εφόσον αυτό ζητηθεί μέσω της φόρμας επικοινωνίας

Η καταχώρηση των προσωπικών σας στοιχείων απαιτείται για την πληροφόρησή σας για τυχόν μελλοντικές ενημερώσεις του λογισμικού.