Επαγγελματική Εμπειρία

Πολιτικός Μηχανικός στη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, Αθήνα, Ελλάδα / 13/10/2021 έως 13/06/2022

Οι Διευθύνσεις Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε., Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Δ.Ε. και Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Β.Ε., για κάθε συμβάν φυσικής καταστροφής που εμπίπτει στη χωρική τους αρμοδιότητα, συμπράττουν επίσης στα κάτωθι:

α. Συμμετέχουν στις διμελείς επιτροπές, που συγκροτούνται με ευθύνη του προϊσταμένου τους, για τη διαπίστωση της καταλληλότητας για χρήση των κτιρίων (Πρωτοβάθμιος και Δευτεροβάθμιος Έλεγχος).

β. Συμμετέχουν στις τριμελείς επιτροπές ελέγχου κτιρίων, που συγκροτούνται με ευθύνη του προϊσταμένου τους, για τη σύνταξη και έκδοση πορίσματος χαρακτηρισμού τους, και συντάσσουν και εκδίδουν το Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικίνδυνα Ετοιμόρροπων Κτισμάτων.

γ. Ελέγχουν τις υπό έκδοση πράξεις των Τομέων Αποκατάστασης που εμπίπτουν στη χωρική τους αρμοδιότητα.

δ. Εκτελούν τις σχετικές με το έργο της αποκατάστασης πληρωμές στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

ε. Υλοποιούν το έργο αποκατάστασης στις περιπτώσεις που δεν έχει συσταθεί Τομέας στον τόπο του συμβάντος.

Πολιτικός Μηχανικός στη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, Αθήνα, Ελλάδα / 13/10/2021 έως 13/06/2022

Ανάπτυξη Λογισμικού ΡΑΦ στον Τεχνικό Οίκο Λογισμικού (ΤΟΛ), Ηράκλειο, Κρήτη, 01/02/2021 - 31/07/2021

Ανάπτυξη Λογισμικού για Στατικές Μελέτες.

Ανάπτυξη Λογισμικού ΡΑΦ στον Τεχνικό Οίκο Λογισμικού (ΤΟΛ), Ηράκλειο, Κρήτη, 01/02/2021 - 31/07/2021

Προσωπικό Τεχνικό Γραφείο, Σύμη, Δωδεκάνησα / 2008 έως 2017

Έκδοση Αδειών Δόμησης, Τακτοποίηση Αυθαιρέτων, Μελέτες για Δημόσια  Έργα ( Μελετητικό Πτυχίο Α΄ Τάξης για Τοπογραφικές [Κατηγορία 16] και Στατικές [Κατηγορία 8]  Μελέτες)

Προσωπικό Τεχνικό Γραφείο, Σύμη, Δωδεκάνησα / 2008 έως 2017

Εταιρεία σχεδιασμού RPB Rückert GmbH - Σχεδιαστής και Σύμβουλος , Βερολίνο, Γερμανία / 1/3/2018 έως 31/12/2019

Στατικές μελέτες με αποκορύφωμα την αντισεισμική στατική και δυναμική ανάλυση του κέντρου γραφείων της BOSCH στη Στουτγάρδη της Γερμανίας έκτασης 90.000 τ.μ και προϋπολογισμού 218 εκ. ευρώ . Έχει επίσης παράσχει συμβουλευτικό μελετητικό έργο ως μελετητής στατικών μελετών για εταιρείες διεθνούς εμβέλειας όπως η PORSCHE και η KAUFLAND.

Εταιρεία σχεδιασμού RPB Rückert GmbH - Σχεδιαστής και Σύμβουλος , Βερολίνο, Γερμανία / 1/3/2018 έως 31/12/2019

Ελεγκτής Στατικών Μελετών - Τεχνικό Γραφείο Δρ. Stefan Bergmann , Βερολίνο / Βρανδεμβούργο, Γερμανία / 1/03/2020 έως 15/09/2020

Ελεγκτής Στατικών Μελετών για Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος, Φέρουσας Τοιχοποιίας και για Μεταλλικές Κατασκευές. Έλεγχος Στατικών Μελετών για τη μελέτη και εφαρμογή ιδιωτικών και δημόσιων έργων όπως κτίρια γραφείων και κατοικιών, μεταλλικά υπόστεγα, κέντρα επεξεργασίας λυμάτων και φράγματα αναχωματικού τύπου στην ευρύτερη περιοχή του Βερολίνου και του Βρανδεμβούργου.

Ελεγκτής Στατικών Μελετών - Τεχνικό Γραφείο Δρ. Stefan Bergmann , Βερολίνο / Βρανδεμβούργο, Γερμανία / 1/03/2020 έως 15/09/2020

Τεχνικός Σύμβουλος στο Υπουργείο Τουρισμού , Αθήνα, Ελλάδα / 15/09/2020 έως 05/01/2021

Τεχνικός Σύμβουλος στο ιδιαίτερο γραφείο του Υφυπουργού Τουρισμού.

Τεχνικός Σύμβουλος στο Υπουργείο Τουρισμού , Αθήνα, Ελλάδα / 15/09/2020 έως 05/01/2021

Ερευνητική Εμπειρία

Μεταπτυχιακός Ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης Sapienza / 2006 εώς 2007

Για την μεταπτυχιακή του διατριβή υπέγραψε συμβόλαιο για έρευνα ύψους € 7000 και διάρκειας οχτώ μηνών ( 1/12/06 – 15/07/07) με το Πανεπιστήμιο της Ρώμης « La Sapienza ». Η έρευνα χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τα Σύνθετα Υλικά (European Network for Composite Reinforcement – Marie Curie Fellowship ) EN-CORE. Ο τίτλος της μεταπτυχιακής του διατριβής ήταν “Προσομοίωση της Περίσφιξης Ορθογωνικών Διατομών Ο/Σ με Ινοπλισμένα Πολυμερή” και ο επιβλέπων καθηγητής του ηταν ο Καθηγητής Giorgio Monti του τμήματος των Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου της Ρώμης “ La Sapienza” . Αναγνώστης και ανακεφαλαιωτής της διατριβής του ήταν επίσης ο Καθηγητής Αθανάσιος Τριανταφύλλου του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Τα αποτελέσματα της διατριβής του τα παρουσίασε στο 7ο Διεθνές Συνέδριο του ROSE School όπου ειδικοί διεθνούς φήμης παρακολουθούν κάθε χρόνο το συνέδριο.

Μεταπτυχιακός Ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης Sapienza / 2006 εώς 2007

Επισκέπτης Ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας Μπέρκλεϋ / 2010

Παρακολούθησε ως ακροατής το μεταπτυχιακό μάθημα του Εαρινού Εξαμήνου 2009-2010 με τίτλο «Μή Γραμμική Ανάλυση των Κατασκευών» με διδάσκοντα τον Καθηγητή του Τμήματος Πολτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Φίλιππο Κ. Φιλίππου. Εισήγαγε σε κώδικα Matlab στο πρόγραμμα FEDEAS Lab το Καταστατικό Μοντέλο Τάσεων –Παραμορφώσεων για Περισφιγμένο Σκυρόδεμα με Χαλύβδινους Συνδετήρες και μανδύα από Ινοπλισμένα Πολυμερή που ανέπτυξε κατα την διάρκεια του πρώτου έτους του συμβολαίου έρευνας με το Πανεπιστήμιο της Ρώμης Roma Tre. Μετά την εισαγωγή του παραπάνω μοντέλου διεξήγαγε αριθμητική προσομοίωση βάθρων γεφυρών περισφιγμένων με μανδύα από Ινοπλισμένα Πολυμερή υπό ανακυκλιζόμενη φόρτιση (σεισμική προσομοίωση) και σύγκριση με πειραματικά αποτελέσματα δημοσιευμένα στην διεθνή βιβλιογραφία με το πρόγραμμα FEDEAS Lab που αναπτύχθηκε από τον Καθηγητή Φίλιππο Κ. Φιλίππου.

Επισκέπτης Ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας Μπέρκλεϋ / 2010

Μεταπτυχιακός Ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης Sapienza / 2008

Μετά την εκπλήρωση της στρατιωτικής του θητείας, του δόθηκε ξανά η ευκαιρία να υπογράψει συμβόλαιο για έρευνα ύψους € 9500 για 5 μήνες (01/08/08 – 31/12/08) με το πανεπιστήμιο της Ρώμης «La Sapienza» και υπο την επίβλεψη πάλι του Καθηγητή Giorgio Monti. Η έρευνα χρηματοδοτήθηκε απο την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τα Σύνθετα Υλικά (European Network for Composite Reinforcement – Marie Curie Fellowship ) EN-CORE. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα εκείνη την περίοδο έφτανε στο τέλος του (Δεκέμβριος 2008) συνεπώς η έρευνα επικεντρώθηκε στο να συγκεντρώσει τα αποτελέσματα όλων των προήγούμενεων ερευνών και εργασιών ώστε να δοθεί μία πλήρη αναφορά στον προαναφερθέντα οργανισμό στο θέμα της περισφιγξης υποστυλωμάτων απο οπλισμένο σκυρόδεμα με μανδύες σύνθετων υλικών.

Μεταπτυχιακός Ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης Sapienza / 2008

Μεταπτυχιακός Ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης Roma Tre / 2008 εώς 2011

Διεξήγαγε έρευνα για σεισμική ενίσχυση κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος χρησιμοποιώντας μανδύες από ινοπλισμένα πολυμερή. Ανέπτυξε ένα καταστατικό μοντέλο τάσεων –παραμορφώσεων για περισφιγμένο σκυρόδεμα με χαλύβδινους συνδετήρες και μανδύα από ινοπλισμένα πολυμερή. Εισήγαγε το συγκεριμένο υλικό σε κώδικα C++ στο πρόγραμμα μη γραμμικής σεισμικής ανάλυσης κατασκευών OpenSees. Αποπεράτωσε μια πειραματική μελέτη κυλινδιρκών δοκιμίων θλιπτικής αντοχής αυτοσυμπυκνούμενου σκυροδέματος περισφιγμένου με μανδύα απο ινοπλισμένα πολυμερή υπο ανακυκλιζόμενη αξονική φόρτιση.

Μεταπτυχιακός Ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης Roma Tre / 2008 εώς 2011

Ερευνητής Μηχανικός στο Ερευνητικό Κέντρο GFZ Potsdam / 2016 έως 2018

Ανάλυση Σεισμικού Κινδύνου για το χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση ερευνητικό πρόγραμμα DESTRESS.

Ερευνητής Μηχανικός στο Ερευνητικό Κέντρο GFZ Potsdam / 2016 έως 2018

Διδακτική Εμπειρία

Βοηθός Διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου / 2012-2013

Κατά την διάρκεια των διδακτορικών του σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου έιχε την ευκαιρία να είναι βοηθός διδασκαλίας της Καθηγήτριάς Πανταζοπούλου Σταυρούλας στα προπτυχιακά μαθήματα ΠΠΜ 341 «Σχεδιασμός Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος» και ΠΠΜ 400 «Αντισεισμική Τεχνολογία» του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου. Επίσης ανέλαβε εξ ολοκλήρου ως ειδικός επιστήμονας την διδασκαλία του μαθήματος ΠΠΜ 400 «Αντισεισμική Τεχνολογία».

Βοηθός Διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου / 2012-2013

Εθελοντική Εργασία

Πειραματικές Δοκιμές στο Εργαστήριο Οπλισμένου Σκυροδέματος του Δ.Π.Θ / 2005

Η διπλωματική του εργασία με τίτλο « Ενισχύσεις Στοιχείων Οπλισμένου Σκυροδέματος με Ενσωμάτωση Ράβδων απο Ινοπλισμένα Πολυμερή σε Επιφανειακές Εγκοπές » ήταν μια πειραματικά ερευνητική εργασία η οποία του ανατέθηκε απο την Καθηγήτρια Πανταζοπούλου Σταυρούλα του Εργαστηρίου Οπλισμένου Σκυροδέματος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Η προετοιμασία της εργασίας περιελάμβανε μεταξύ άλλων και εθελοντική εργασία για εννέα μήνες στο Εργαστήριο Οπλισμένου Σκυροδέματος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης για την προετοιμασία και τον έλεγχο των απαραίτητων δοκιμίων (2004-2005).

Πειραματικές Δοκιμές στο Εργαστήριο Οπλισμένου Σκυροδέματος του Δ.Π.Θ / 2005

Αποτίμηση Σεισμικών Βλαβών στο Ιταλικό Υπουργείο Πολιτισμού - Πολιτική Προστασία / 2009

Κατα την διάρκεια τoυ πρώτου έτους του συμβολαίου έρευνας με το Πανεπιστήμιο της Ρώμης Roma Tre διέμενε στην πόλη της Λ’Ακουιλα της περιοχής Αμπρούτσο της Ιταλίας. Έτσι έζησε απο κοντά την εμπειρία του σεισμού της Λ’Ακουιλα την 6η Απριλίου του 2009. Εκτός όμως απο σεισμοπαθής συμμετείχε και στις μεικτές ομάδες εκτίμησης των σεισμικών βλαβών του ιστορικού κέντρου της Λ’Ακουιλα (πυροσβέστες-μηχανικοι, αρχιτέκτονες του Υπουργείου Πολιτισμού, δομοστατικοί μηχανικοί και ιστορικοί της τέχνης ) εκπροσωπώντας το Πανεπιστήμιο της Ρώμης Roma Tre επι 2 εβδομάδες.

Αποτίμηση Σεισμικών Βλαβών στο Ιταλικό Υπουργείο Πολιτισμού - Πολιτική Προστασία / 2009

ΚΓΜ

"Ψέματα ακούω να χάνονται καθημερινά πίσω μου
Δεν προλαβαίνω να συνειδητοποιήσω την αλήθεια που κρύβουν
Αργά Αργά φανερώνεται ο πόνος που προσπαθούν να φτιασιδώσουν
. . . σελίδες απόγνωσης γεμάτες με νότες μελαγχολικές που ξεγυμνώνουν την ψυχή μας
Αναπάντεχες οι στιγμές του ονείρου που φανταζόμαστε ότι υπάρχουν πίσω από τις σκέψεις μας
Λύπη Δάκρυα Σπαραγμός και άλλες πολλές λέξεις που περιγράφουν την φρίκη των εικόνων
Η ευχή που πηγάζει από το βάθος των ερωτηματικών που μας χτυπάνε φαίνεται πια κοινότυπη. . .
Μακάρι κανείς μας να μην ξαναδεί τέτοιες στιγμές ζωής που έζησαν άλλοι και όχι εμείς κι όμως τόσο ζωντανές που χαράζουν την μνήμη μας και μας κάνουν άλλους αλλιώτικους!
Μακάρι να μην ξαναζήσουμε τον εφιάλτη της νιότης που χάνεται στα μάτια της αθωότητας-γερνάει δυστυχώς και βλέπει τον κόσμο άτσαλα
Ξεχνάει Ξεχνάω Ξεχνάμε! Κρίμα κι όμως αυτή είναι η σειρά.
Λόγια Λόγια Λόγια! Καιρός να ψηλαφίσουμε τις ιδέες που τόσο πολύ όλοι μας αγαπάμε και τότε θα δώσουμε τα δάκρυα χαράς σε όλους όσους αδικήσαμε, τους το χρωστάμε!
Φυλακή η ψυχή-Πολιορκία η σκέψη-Δούρειος ίππος η καρδιά !
Γιατί λοιπόν να μην μπούμε μέσα όλοι? Ποίος ξέρει ίσως κάποτε σωθούμε. . . "

ΚΓΜ

"Ρίξε λέξεις στο χώμα να πάρουν μορφή
Πιάσε την αλήθεια στον ουρανό της σκέψης σου
Μίλα με την ψυχή της αναζήτησης
Μελάνι ζωής να αφήνει το άγγιγμά σου
Νιώσε το ρόλο της φυγής στην γνώση του άλλου
Δείξε με τα μάτια σου την καρδιά του ευατού σου
Φωτιά να λαμπιρίζει στα χρώματα της φωνής σου
Τα ίχνη του ευατού σου ψάξε να βρείς για να σε βρούν οι εμπειρίες της αποκάλυψης της ψυχής σου
Δώσε χρόνο στην φωνή της στιγμής να για νιώσεις την αφή του ευατού σου στις λέξεις της καρδιάς σου.
"

Αριστοτέλης

" Της παιδείας οι ρίζες είναι πικρές, μα οι καρποί γλυκοί "

Αδιάσπαστος Μεταπτυχιακός Τίτλος Πολιτικού Μηχανικού (Δομοστατικού)
Integrated Master, Πολυτεχνική Σχολή Δημοκρίτειου Παν/μίου Θράκης 7.43/10 ‘ Λίαν Καλώς ‘- (2000-2005) / 11ος στους 131 αποφοιτήσαντες
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Αντισεισμική Μηχανική
Master Δευτέρου Επιπέδου από το ROSE School – Πανεπιστήμιο της Παβίας της Ιταλίας 8.63/10 ‘ Άριστα ‘ – (2006 -2007)
Μεταπτυχιακή Eξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης M.Sc. , Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ, 2021 – )

Διδάκτωρ Πολιτικός Μηχανικός
Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστημίου Κύπρου (2012-2020)
Μέσος Όρος Μαθημάτων Διδακτορικού Επιπέδου: 8.9/10, ‘ Άριστα ‘
Επιτυχής Περιεκτική Εξέταση για ανάδειξη σε Υποψήφιο Διδάκτορα
Ελληνικά
Μητρική Γλώσσα
Ιταλικά
Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ιταλία
Γερμανικά
Zentrale Mittelstufenprüfung (C1) Goethe-Institut Bonn
Αγγλικά
Certificate of Proficiency in English – University of Michigan
Υποτροφία
Προσφορά για παραμονή στις Ηνωμένες Πολιτείες και διεξαγωγή διδακτορικών σπουδών με υποτροφία 49989.75 $ για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια Ντέιβις η οποία δεν ευοδώθηκε.
Χορηγία εξόδων/διδάκτρων
Χορηγία εξόδων/διδάκτρων του Καθηγητή Φιλίππου Κ. Φιλίππου για διεξαγωγή έρευνας στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας Μπερκλεϋ και αύξηση της υποτροφίας του Πανεπιστημίου της Ρώμης Roma Tre κατά 50% για εκτός έδρας διεξαγωγή έρευνας (1500 € μηνιαίως). 12/01/10 – 11/07/10
Τριετή Υποτροφία
Τριετή Υποτροφία για Διδακτορικές Σπουδές από το Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης ύψους 47000 € / Σεπτέμβριος 2012 – Φεβρουάριος 2016
Τριετή Υποτροφία
Yποτροφία ύψους 13638,47 € ετησίως και για τρία χρόνια από το Πανεπιστήμιο της Ρώμης Roma Tre.
Yπότροφος Marie Curie
Yπότροφος Marie Curie του Ευρωπαϊκού Δικτύου για τα Σύνθετα Υλικά 9500 € / 01/08/08 – 31/12/08
Yπότροφος Marie Curie
Yπότροφος Marie Curie του Ευρωπαϊκού Δικτύου για τα Σύνθετα Υλικά 7000 € / 1/12/06 – 15/07/07
Υποτροφία για Κατάλυμα
ROSE School – IUSS – Πανεπιστήμιο της Παβίας της Ιταλίας Ιανουάριος 2006 3000 €