Επαγγελματική Εμπειρία

Ανάπτυξη Λογισμικού ΡΑΦ στον Τεχνικό Οίκο Λογισμικού (ΤΟΛ), Ηράκλειο, Κρήτη, 01/02/2021 - 31/07/2021

Ανάπτυξη Λογισμικού για Στατικές Μελέτες. Συνέβαλε στη θεωρητική τεκμηρίωση και ανάπτυξη με κώδικα της νέας έκδοσης του στατικού προγράμματος ΡΑΦ (ΡΑΦ – 2022.1.3.0) της εταιρείας ΤΟΛ που αφορά υφιστάμενα κτίρια Φέρουσας Τοιχοποιίας και της αποτίμησης τους με βάση τον ΚΑΔΕΤ και τον ΕΚ8- 3 με ελαστική δυναμική φασματική ανάλυση μέσω του ενιαίου δείκτη συμπεριφοράς q ή των τοπικών δεικτών συμπεριφοράς m.

Ανάπτυξη Λογισμικού ΡΑΦ στον Τεχνικό Οίκο Λογισμικού (ΤΟΛ), Ηράκλειο, Κρήτη, 01/02/2021 - 31/07/2021

Εταιρεία σχεδιασμού RPB Rückert GmbH - Σχεδιαστής και Σύμβουλος , Βερολίνο, Γερμανία / 1/3/2018 έως 31/12/2019

Στατικές μελέτες με αποκορύφωμα την αντισεισμική στατική και δυναμική ανάλυση του κέντρου γραφείων της BOSCH στη Στουτγάρδη της Γερμανίας έκτασης 90.000 τ.μ και προϋπολογισμού 218 εκ. ευρώ . Έχει επίσης παράσχει συμβουλευτικό μελετητικό έργο ως μελετητής στατικών μελετών για εταιρείες διεθνούς εμβέλειας όπως η PORSCHE και η KAUFLAND.

Εταιρεία σχεδιασμού RPB Rückert GmbH - Σχεδιαστής και Σύμβουλος , Βερολίνο, Γερμανία / 1/3/2018 έως 31/12/2019

Ελεγκτής Στατικών Μελετών - Τεχνικό Γραφείο Δρ. Stefan Bergmann , Βερολίνο / Βρανδεμβούργο, Γερμανία / 1/03/2020 έως 15/09/2020

Ελεγκτής Στατικών Μελετών για Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος, Φέρουσας Τοιχοποιίας και για Μεταλλικές Κατασκευές. Έλεγχος Στατικών Μελετών για τη μελέτη και εφαρμογή ιδιωτικών και δημόσιων έργων όπως κτίρια γραφείων και κατοικιών, μεταλλικά υπόστεγα, κέντρα επεξεργασίας λυμάτων και φράγματα αναχωματικού τύπου στην ευρύτερη περιοχή του Βερολίνου και του Βρανδεμβούργου.

Ελεγκτής Στατικών Μελετών - Τεχνικό Γραφείο Δρ. Stefan Bergmann , Βερολίνο / Βρανδεμβούργο, Γερμανία / 1/03/2020 έως 15/09/2020

ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός - Μόνιμος Δημόσιος Υπάλληλος στο Τμήμα Μελετών Κατασκευών Έργων Αγροτικής Υποδομής της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών, Αθήνα, Ελλάδα / 20/06/2022 έως Σήμερα

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών – Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ με βαθμό Β’ – Μόνιμος Δημόσιος Υπάλληλος: Επίβλεψη, συντονισμός, έλεγχος και διοίκηση κατά την εκπόνηση των μελετών όλων των εγγειοβελτιωτικών έργων Αγροτικής Υποδομής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», η οποία σχετίζεται με την υποχρέωση της οργανικής μονάδας ως Διευθύνουσα Υπηρεσία των Μελετών.

ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός - Μόνιμος Δημόσιος Υπάλληλος στο Τμήμα Μελετών Κατασκευών Έργων Αγροτικής Υποδομής της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών, Αθήνα, Ελλάδα / 20/06/2022 έως Σήμερα

Πολιτικός Μηχανικός στη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, Αθήνα, Ελλάδα / 12/10/2021 έως 12/06/2022

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ: Συμμετείχε στις διμελείς επιτροπές για τη διαπίστωση της καταλληλόλητας για χρήση των κτιρίων έπειτα από το σεισμό του Αρκαλοχωρίου Ηρακλείου Κρήτης (Πρωτοβάθμιος και Δευτεροβάθμιος Έλεγχος). Συμμετείχε στις τριμελείς επιτροπές ελέγχου κτιρίων για τη σύνταξη και έκδοση πορίσματος χαρακτηρισμού τους και του σχετικού Πρωτοκόλλου Αυτοψίας Επικίνδυνων Ετοιμόρροπων Κτισμάτων κτιρίων έπειτα από το σεισμό του Αρκαλοχωρίου Ηρακλείου Κρήτης. Έλεγξε κάποιες από τις υπό έκδοση πράξεις Αδειών Επισκευής κτιρίων (Ξενοδοχεία, Εκκλησίες, Κατοικίες) έπειτα από το σεισμό του Αρκαλοχωρίου Ηρακλείου Κρήτης. Τέλος, άσκησε παράλληλα καθήκοντα για τον έλεγχο, την συγκέντρωση και καταγραφή των σχετικών στοιχείων της υπηρεσίας που αφορούν όλες τις παραπάνω δραστηριότητες στην Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών για το σεισμό του Αρκαλοχωρίου Ηρακλείου Κρήτης.

Πολιτικός Μηχανικός στη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, Αθήνα, Ελλάδα / 12/10/2021 έως 12/06/2022

Τεχνικός Σύμβουλος στο Υπουργείο Τουρισμού , Αθήνα, Ελλάδα / 15/09/2020 έως 05/01/2021

Τεχνικός Σύμβουλος στο ιδιαίτερο γραφείο του Υφυπουργού Τουρισμού. Συμμετείχε στις διαβουλεύσεις για την προετοιμασία νομοσχεδίων και Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων που αφορούν τεχνικά θέματα και θέματα εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού μέσω των αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Τουρισμού.

Τεχνικός Σύμβουλος στο Υπουργείο Τουρισμού , Αθήνα, Ελλάδα / 15/09/2020 έως 05/01/2021

Ερευνητική Εμπειρία

Μεταπτυχιακός Ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης Sapienza / 2006 εώς 2007

Για την μεταπτυχιακή του διατριβή υπέγραψε συμβόλαιο για έρευνα ύψους € 7000 και διάρκειας οχτώ μηνών ( 1/12/06 – 15/07/07) με το Πανεπιστήμιο της Ρώμης « La Sapienza ». Η έρευνα χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τα Σύνθετα Υλικά (European Network for Composite Reinforcement – Marie Curie Fellowship ) EN-CORE. Ο τίτλος της μεταπτυχιακής του διατριβής ήταν “Προσομοίωση της Περίσφιξης Ορθογωνικών Διατομών Ο/Σ με Ινοπλισμένα Πολυμερή” και ο επιβλέπων καθηγητής του ηταν ο Καθηγητής Giorgio Monti του τμήματος των Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου της Ρώμης “ La Sapienza” . Αναγνώστης και ανακεφαλαιωτής της διατριβής του ήταν επίσης ο Καθηγητής Αθανάσιος Τριανταφύλλου του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Τα αποτελέσματα της διατριβής του τα παρουσίασε στο 7ο Διεθνές Συνέδριο του ROSE School όπου ειδικοί διεθνούς φήμης παρακολουθούν κάθε χρόνο το συνέδριο.

Μεταπτυχιακός Ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης Sapienza / 2006 εώς 2007

Μεταπτυχιακός Ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης Sapienza / 2008

Μετά την εκπλήρωση της στρατιωτικής του θητείας, του δόθηκε ξανά η ευκαιρία να υπογράψει συμβόλαιο για έρευνα ύψους € 9500 για 5 μήνες (01/08/08 – 31/12/08) με το πανεπιστήμιο της Ρώμης «La Sapienza» και υπο την επίβλεψη πάλι του Καθηγητή Giorgio Monti. Η έρευνα χρηματοδοτήθηκε απο την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τα Σύνθετα Υλικά (European Network for Composite Reinforcement – Marie Curie Fellowship ) EN-CORE. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα εκείνη την περίοδο έφτανε στο τέλος του (Δεκέμβριος 2008) συνεπώς η έρευνα επικεντρώθηκε στο να συγκεντρώσει τα αποτελέσματα όλων των προήγούμενεων ερευνών και εργασιών ώστε να δοθεί μία πλήρη αναφορά στον προαναφερθέντα οργανισμό στο θέμα της περισφιγξης υποστυλωμάτων απο οπλισμένο σκυρόδεμα με μανδύες σύνθετων υλικών.

Μεταπτυχιακός Ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης Sapienza / 2008

Μεταπτυχιακός Ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης Roma Tre / 2008 εώς 2011

Διεξήγαγε έρευνα για το ερευνητικό πρόγραμμα RELUIS για σεισμική ενίσχυση κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος χρησιμοποιώντας μανδύες από ινοπλισμένα πολυμερή. Ανέπτυξε ένα καταστατικό μοντέλο τάσεων –παραμορφώσεων για περισφιγμένο σκυρόδεμα με χαλύβδινους συνδετήρες και μανδύα από ινοπλισμένα πολυμερή. Εισήγαγε το συγκεριμένο υλικό σε κώδικα C++ στο πρόγραμμα μη γραμμικής σεισμικής ανάλυσης κατασκευών OpenSees. Αποπεράτωσε μια πειραματική μελέτη κυλινδιρκών δοκιμίων θλιπτικής αντοχής αυτοσυμπυκνούμενου σκυροδέματος περισφιγμένου με μανδύα απο ινοπλισμένα πολυμερή υπο ανακυκλιζόμενη αξονική φόρτιση.

Μεταπτυχιακός Ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης Roma Tre / 2008 εώς 2011

Επισκέπτης Ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας Μπέρκλεϋ / 2010

Παρακολούθησε ως ακροατής το μεταπτυχιακό μάθημα του Εαρινού Εξαμήνου 2009-2010 με τίτλο «Μή Γραμμική Ανάλυση των Κατασκευών» με διδάσκοντα τον Καθηγητή του Τμήματος Πολτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Φίλιππο Κ. Φιλίππου. Εισήγαγε σε κώδικα Matlab στο πρόγραμμα FEDEAS Lab το Καταστατικό Μοντέλο Τάσεων –Παραμορφώσεων για Περισφιγμένο Σκυρόδεμα με Χαλύβδινους Συνδετήρες και μανδύα από Ινοπλισμένα Πολυμερή που ανέπτυξε κατα την διάρκεια του πρώτου έτους του συμβολαίου έρευνας με το Πανεπιστήμιο της Ρώμης Roma Tre. Μετά την εισαγωγή του παραπάνω μοντέλου διεξήγαγε αριθμητική προσομοίωση βάθρων γεφυρών περισφιγμένων με μανδύα από Ινοπλισμένα Πολυμερή υπό ανακυκλιζόμενη φόρτιση (σεισμική προσομοίωση) και σύγκριση με πειραματικά αποτελέσματα δημοσιευμένα στην διεθνή βιβλιογραφία με το πρόγραμμα FEDEAS Lab που αναπτύχθηκε από τον Καθηγητή Φίλιππο Κ. Φιλίππου.

Επισκέπτης Ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας Μπέρκλεϋ / 2010

Ερευνητής Μηχανικός στο Ερευνητικό Κέντρο GFZ Potsdam / 2016 έως 2018

Ανάλυση Σεισμικού Κινδύνου για το χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση ερευνητικό πρόγραμμα DESTRESS. Ανέπτυξε ένα σύστημα άμεσης ανταπόκρισης που ενημερώνει για τη πιθανή βλάβη σε μη φέροντα στοιχεία κτιρίων μέσω ειδικών αισθητήρων εγκατεστημένων σε ιστορικές κατασκευές Φέρουσας Τοιχοποιίας στην περιοχή της Αλσατίας της Γαλλίας γύρω από τις γεωθερμικές πλατφόρμες της περιοχής για την περίπτωση της επαγόμενης σεισμικότητας.

Ερευνητής Μηχανικός στο Ερευνητικό Κέντρο GFZ Potsdam / 2016 έως 2018

Διδακτική Εμπειρία

Βοηθός Διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου / 2012-2013

Κατά την διάρκεια των διδακτορικών του σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου έιχε την ευκαιρία να είναι βοηθός διδασκαλίας της Καθηγήτριάς Πανταζοπούλου Σταυρούλας στα προπτυχιακά μαθήματα ΠΠΜ 341 «Σχεδιασμός Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος» και ΠΠΜ 400 «Αντισεισμική Τεχνολογία» του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου. Επίσης ανέλαβε εξ ολοκλήρου ως ειδικός επιστήμονας την διδασκαλία του μαθήματος ΠΠΜ 400 «Αντισεισμική Τεχνολογία».

Βοηθός Διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου / 2012-2013

Κύριο Διδακτικό Προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ)

Με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΚΔΔΑ (Αρ.Απόφασης :5208-16/09/2022), κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης:
εγκρίθηκε η ένταξή μου στο Μητρώο Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του Εθνικού Κέντρου

Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

  • ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Κύριο Διδακτικό Προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ)

Εθελοντική Εργασία

Πειραματικές Δοκιμές στο Εργαστήριο Οπλισμένου Σκυροδέματος του Δ.Π.Θ / 2005

Η διπλωματική του εργασία με τίτλο « Ενισχύσεις Στοιχείων Οπλισμένου Σκυροδέματος με Ενσωμάτωση Ράβδων απο Ινοπλισμένα Πολυμερή σε Επιφανειακές Εγκοπές » ήταν μια πειραματικά ερευνητική εργασία η οποία του ανατέθηκε απο την Καθηγήτρια Πανταζοπούλου Σταυρούλα του Εργαστηρίου Οπλισμένου Σκυροδέματος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Η προετοιμασία της εργασίας περιελάμβανε μεταξύ άλλων και εθελοντική εργασία για εννέα μήνες στο Εργαστήριο Οπλισμένου Σκυροδέματος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης για την προετοιμασία και τον έλεγχο των απαραίτητων δοκιμίων (2004-2005).

Πειραματικές Δοκιμές στο Εργαστήριο Οπλισμένου Σκυροδέματος του Δ.Π.Θ / 2005

Αποτίμηση Σεισμικών Βλαβών στο Ιταλικό Υπουργείο Πολιτισμού - Πολιτική Προστασία / 2009

Κατα την διάρκεια τoυ πρώτου έτους του συμβολαίου έρευνας με το Πανεπιστήμιο της Ρώμης Roma Tre διέμενε στην πόλη της Λ’Ακουιλα της περιοχής Αμπρούτσο της Ιταλίας. Έτσι έζησε απο κοντά την εμπειρία του σεισμού της Λ’Ακουιλα την 6η Απριλίου του 2009. Εκτός όμως απο σεισμοπαθής συμμετείχε και στις μεικτές ομάδες εκτίμησης των σεισμικών βλαβών του ιστορικού κέντρου της Λ’Ακουιλα (πυροσβέστες-μηχανικοι, αρχιτέκτονες του Υπουργείου Πολιτισμού, δομοστατικοί μηχανικοί και ιστορικοί της τέχνης ) εκπροσωπώντας το Πανεπιστήμιο της Ρώμης Roma Tre επι 2 εβδομάδες.

Αποτίμηση Σεισμικών Βλαβών στο Ιταλικό Υπουργείο Πολιτισμού - Πολιτική Προστασία / 2009

Πιστοποιητικά Επιμόρφωσης

Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης Ανάπτυξης Ιστοσελίδων WordPress - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης Ανάπτυξης Ιστοσελίδων WordPress – Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης Ανάπτυξης Ιστοσελίδων WordPress - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ανάθεση και Εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών, Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών - Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ)

Ανάθεση και Εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών, Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών.

Ανάθεση και Εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών, Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών - Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ)

Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Προχωρημένη Python με εφαρμογές στη Μηχανική Μάθηση

Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Προχωρημένη Python με εφαρμογές στη Μηχανική Μάθηση

Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Προχωρημένη Python με εφαρμογές στη Μηχανική Μάθηση

Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Προγραμματισμός με Python

Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Προγραμματισμός με Python

Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Προγραμματισμός με Python

Ανάθεση και Εκτέλεση Δημόσιων Συμβάσεων Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών - Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ)

Ανάθεση και Εκτέλεση Δημόσιων Συμβάσεων Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών

Ανάθεση και Εκτέλεση Δημόσιων Συμβάσεων Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών - Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ)

ΚΓΜ

"Ψέματα ακούω να χάνονται καθημερινά πίσω μου
Δεν προλαβαίνω να συνειδητοποιήσω την αλήθεια που κρύβουν
Αργά Αργά φανερώνεται ο πόνος που προσπαθούν να φτιασιδώσουν
. . . σελίδες απόγνωσης γεμάτες με νότες μελαγχολικές που ξεγυμνώνουν την ψυχή μας
Αναπάντεχες οι στιγμές του ονείρου που φανταζόμαστε ότι υπάρχουν πίσω από τις σκέψεις μας
Λύπη Δάκρυα Σπαραγμός και άλλες πολλές λέξεις που περιγράφουν την φρίκη των εικόνων
Η ευχή που πηγάζει από το βάθος των ερωτηματικών που μας χτυπάνε φαίνεται πια κοινότυπη. . .
Μακάρι κανείς μας να μην ξαναδεί τέτοιες στιγμές ζωής που έζησαν άλλοι και όχι εμείς κι όμως τόσο ζωντανές που χαράζουν την μνήμη μας και μας κάνουν άλλους αλλιώτικους!
Μακάρι να μην ξαναζήσουμε τον εφιάλτη της νιότης που χάνεται στα μάτια της αθωότητας-γερνάει δυστυχώς και βλέπει τον κόσμο άτσαλα
Ξεχνάει Ξεχνάω Ξεχνάμε! Κρίμα κι όμως αυτή είναι η σειρά.
Λόγια Λόγια Λόγια! Καιρός να ψηλαφίσουμε τις ιδέες που τόσο πολύ όλοι μας αγαπάμε και τότε θα δώσουμε τα δάκρυα χαράς σε όλους όσους αδικήσαμε, τους το χρωστάμε!
Φυλακή η ψυχή-Πολιορκία η σκέψη-Δούρειος ίππος η καρδιά !
Γιατί λοιπόν να μην μπούμε μέσα όλοι? Ποίος ξέρει ίσως κάποτε σωθούμε. . . "

ΚΓΜ

"Ρίξε λέξεις στο χώμα να πάρουν μορφή
Πιάσε την αλήθεια στον ουρανό της σκέψης σου
Μίλα με την ψυχή της αναζήτησης
Μελάνι ζωής να αφήνει το άγγιγμά σου
Νιώσε το ρόλο της φυγής στην γνώση του άλλου
Δείξε με τα μάτια σου την καρδιά του ευατού σου
Φωτιά να λαμπιρίζει στα χρώματα της φωνής σου
Τα ίχνη του ευατού σου ψάξε να βρείς για να σε βρούν οι εμπειρίες της αποκάλυψης της ψυχής σου
Δώσε χρόνο στην φωνή της στιγμής να για νιώσεις την αφή του ευατού σου στις λέξεις της καρδιάς σου.
"

Αριστοτέλης

" Της παιδείας οι ρίζες είναι πικρές, μα οι καρποί γλυκοί "

Αδιάσπαστος Μεταπτυχιακός Τίτλος Πολιτικού Μηχανικού (Δομοστατικού)
Integrated Master, Πολυτεχνική Σχολή Δημοκρίτειου Παν/μίου Θράκης 7.43/10 ‘ Λίαν Καλώς ‘- (2000-2005) / 11ος στους 131 αποφοιτήσαντες
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Αντισεισμική Μηχανική
Master Δευτέρου Επιπέδου από το ROSE School – Πανεπιστήμιο της Παβίας της Ιταλίας 8.63/10 ‘ Άριστα ‘ – (2006 -2007)
Μεταπτυχιακή Eξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης M.Sc. , Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ, 2021 – )

Διδάκτωρ Πολιτικός Μηχανικός
Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστημίου Κύπρου (2012-2020)
Μέσος Όρος Μαθημάτων Διδακτορικού Επιπέδου: 8.9/10, ‘ Άριστα ‘
Επιτυχής Περιεκτική Εξέταση για ανάδειξη σε Υποψήφιο Διδάκτορα
Ελληνικά
Μητρική Γλώσσα
Ιταλικά
Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ιταλία
Γερμανικά
Zentrale Mittelstufenprüfung (C1) Goethe-Institut Bonn
Αγγλικά
Certificate of Proficiency in English – University of Michigan
Υποτροφία
Χορηγία εξόδων/διδάκτρων
Τριετή Υποτροφία
Τριετή Υποτροφία
Yπότροφος Marie Curie
Yπότροφος Marie Curie
Υποτροφία για Κατάλυμα